Narda - Safety Test Solutions

Narda安全测试方案有限公司成立于2000年1月1日。公司的前身是德国Wandel & Goltermann 集团的高频测量部,自成立以来一直隶属于美国L-3技术集团公司。

Narda集团

L3 技术

   

 •  成立于1997
 •  

 •  拥有75个全球事业部 
 •  

 •  营业额约131亿美元
 •  

 •  拥有51.000名员工
 •  

 

Narda 集团

   

 •  专注10个领域
 •  

 •  80年专业经验
 •  

 •  2.800名员工
 •  

 •  在微波技术领域拥有核心竞争力
 •  

 •  天线 – 卫星 – 通讯
 •  

 

Narda 安全测试方案有限公司

   

 • 生产与研发中心(德国,意大利)
 •  

 • 90名员工
 •  

 • 专注射频频谱分析领域
 •  

 • EMC-接收机-宽带-射频-测量仪表
 •  

 • EMF-远程固定点测量系统
 •